English

 

Ffurfiwyd y côr yn 1953. Daw'r aelodau o fewn cylch o 10 milltir o Harlech, ardal lle mae'r Gymraeg yn parhau i fod yn iaith y mwyafrif o'r trigolion. Maent yn cynnal cyngherddau lleol yn aml ac maent wedi codi miloedd o bunnoedd at achosion da dros y blynyddoedd.

 

Yn y blynyddoedd diweddar, bu'r Côr ar deithiau i'r Alban, Llydaw, Denmarc, ac Awstria; hefyd i Loegr, Iwerddon a'r Almaen lawer gwaith.

 

Mae'r Côr yn edrych ymlaen at recordio CD newydd yn fuan. Mae sôn hefyd am daith i Norwy yn 2018. Mae'r Côr bob amser yn croesawu aelodau newydd.

 

Siop

 

Cd

Cynhelir ymarfer bob Nos Sul

 

Neuadd Gymuned Llanbedr

7.30 o'r gloch

 

Cliciwch yma os oes gennych diddordeb mewn ymuno.

 


 

Cyngherddau

 

Byddwn yn canu mewn noson o garolau yn Neuadd Bentref Dyffryn Ardudwy nos Fawrth cyn y Nadolig, 19 Rhagfyr 2017, i ddechrau am 7.00 o'r gloch.

Taith i Norwy yn 2018

 

Flag Norwy

 

Cliciwch ar y flag am fwy o wybodaeth